PRIVACY POLICY 

Stichting Soham (hierna: SOHAM) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens
Sitchting Soham
www.sohamnederland.nl
info@sohamnederland.nl
+31 616225422

Persoonsgegevens die wij verwerken
SOHAM verwerkt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Per geval wordt hieronder uiteengezet welke persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor die gegevens worden verwerkt.

 1. Sollicitanten voor commissie- of vrijwilligerswerk
  – Voor- en achternaam
  – Geboortedatum
  – Geboorteplaats
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mail adres
  – Overige persoonsgegevens welke actief worden verstrekt door het opsturen van een CV en/of motivatiebrief
  – Overige persoonsgegevens die later in deze privacyverklaring zijn genoemd
  – Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

  SOHAM verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van sollicitanten:
  – religieuze opvatting
 2. Donateurs
  – Voor- en achternaam
  – Adresgegevens
  – Telefoonnummer
  – E-mail adres
  – Bankrekeningnummer
 3. Nieuwsbrief
  – Voor- en achternaam
  – E-mail adres

Met welk doel en op basis van welke grondslag SOHAM persoonsgegevens verwerkt
SOHAM verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van betalingen van donateurs
– Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Om uw sollicitatie af te handelen

SOHAM verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming
SOHAM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van SOHAM) tussen zit.

Hoe lang SOHAM persoonsgegevens bewaart
SOHAM bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden
SOHAM deelt persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt SOHAM persoonsgegevens aan andere derden. Dit gebeurt alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Waarborgen Privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van sohamnederland.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Toestemming
Door de informatie en de diensten op sohamnederland.nl te gebruiken, gaat u, tenzij dat anders is vermeld, akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen. 

Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van SOHAM en specifiek www.sohamnederland.nl, kunt u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@sohamnederland.nl.

Monitoren gedrag bezoeker
www.sohamnederland.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies
www.sohamnederland.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

Cookies uitschakelen
U kunt ervoor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen cookies. Deze cookies zijn niet door sohamnederland.nl te beïnvloeden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door SOHAM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@sohamnederland.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit doet u ter bescherming van uw privacy. SOHAM reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. SOHAM wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SOHAM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@sohamnederland.nl.