Naam van de instelling

Stichting SOHAM,
bekend als SOHAM

 

RSIN

861483364 

Doelstelling van de instelling

SOHAM waarborgt de hindoe-identiteit en maakt zich sterk voor haar belangen in de Nederlandse maatschappij middels het behoud van de hindoecultuur en uitdragen van de spirituele en morele waarden van het Hindoeïsme. Op deze manier kan SOHAM de betrokkenheid van de hindoegemeenschap binnen de Nederlandse maatschappij vergroten en helpen om hiermee de gehele Nederlandse maatschappij te dienen.

Contactgegevens van de instelling

Email: info@sohamnederland.nl
Telefoon: + 31 6 16225422
Website: sohamnederland.nl

Geen fysiek bezoekadres

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan

  • De doelstellingen van SOHAM worden middels activiteiten verwezenlijkt. Dat SOHAM hindoebelangen behartigen wil absoluut niet zeggen dat wij er alleen voor hindoes zijn, integendeel. Juist omdat volgens de universele principes van het Hindoeïsme handelen betekent dit dat wij ons voor iedereen inzetten, kijk bijvoorbeeld naar onze liefdadigheidsprojecten: eten uitdelen aan daklozen, eenzame ouderen vergezellen, vrijwilligerswerk, armoede, ontspoorde jongeren begeleiden. Op deze manier draagt SOHAM bij aan de gehele maatschappij.

  • Om deze grote doelstellingen te bereiken is SOHAM onderverdeeld in drie commissies: de Dharma-commissie (vieringen van religieuze feestagen), de cultuurcommissie (aanbieden van taalcursussen) en de revolutionaire business&politiek-commissie (workshops over beleggen en politiek). Zo wordt er op elk maatschapelijk vlak een oplossing geboden voor iedereen.

  • Naast de evenementen zal de online content op de social kanalen en de website ook zorge dat de doelstellingen worden verwezenlijkt en er meer mensen worden bereikt.

 

 

Namen en functies van de bestuursleden

  • Dewwret Sitaldin → Voorzitter
  • Glenn Doerga → Vicevoorzitter
  • Anushka Mahes → Secretaris
  • Kavita Lips → Penningmeester
  • Rewiesh Bhagwant → Eventmanager
  • Suradj Doekharan → Acquisitiemanager 
 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Dit zal aan het einde van het jaar worden gepubliceerd aangezien dit pas het eerste jaar is dat SOHAM actief is.

Beloningsbeleid

Bestuurders worden niet beloond uit hoofde van hun functie.